Een allergie-eliminatie behandeling

Een behandeling

Een consult voor volwassenen duurt ca. 45 minuten tot een uur. Eerst bespreken we of test ik welke allergieën of intoleranties er zijn. Na een eerdere behandeling kijken we hoe dat is gegaan en wat het resultaat is. Dan volgt de eliminatie van een nieuw item. Per consult bekijken we welke allergenen of allergenengroep geëlimineerd worden. Bij het vermoeden van een voedingsallergie of intolerantie testen we basisstoffen zoals vitamines, mineralen, suikers, granen, gist. Dit zijn stoffen die niet of nauwelijks vermeden kunnen worden omdat ze in alle voeding zitten. Het kan ook gaan om een contactallergie zoals voor nikkel of wasmiddel. Of om hooikoorts of een allergie voor huisstof of dieren. Hooikoorts kan overigens het beste buiten het pollenseizoen behandeld worden – de winter is daarvoor ideaal. 

“Ik ben afgelopen winter begonnen met behandeling voor hooikoorts en pollen; dit was de beste beslissing van dit jaar!”
Renée 

Hoe gaat het in zijn werk?

Op basis van jouw verhaal stellen we vast op welke stoffen je reageert en daarna behandelen we het eerste allergeen. Mensen die veel klachten hebben kunnen vaak niet goed aangeven waar ze allemaal op reageren. Ik kan dat verder uitzoeken met een spiertest. Daarna volgt een soort massage van je rug terwijl je een testampul met het allergeen (in een glazen potje) in de hand houdt. Hierdoor blijf je in contact met (de energie van) dat allergeen. Dit combineren we met een bepaalde ademhaling. Daardoor wordt je lichaam als het ware opnieuw “geprogrammeerd” en reageert niet meer op het allergeen.
We bespreken of het nodig of verstandig is om het behandelde allergeen tijdelijk te vermijden. Dit betekent bijvoorbeeld: een dieet houden gedurende die tijd, zorgen dat je huis zo stofvrij mogelijk is of de hond naar de buren brengen.

Ik leer je altijd de technieken om zélf je klachten zo goed mogelijk te behandelen. Ook bij baby’s en kinderen kun je zo bijvoorbeeld eczeem of jeuk aanzienlijk verminderen.

In het volgende consult controleren we of de behandeling afdoende is geweest. Anders komt er een nabehandeling of kun je thuis zelf verder aan de slag met dit item.

Ernstige allergieën

Zelfs wanneer je ooit een ernstige reactie op een allergeen hebt gehad, kan de reactie van je lichaam op dat product praktisch nihil worden. Wanneer je dan onverhoopt toch in contact komt met het allergeen, krijg je geen heftige reactie meer. Hiervoor heb ik speciale opleidingsmodules gevolgd. In dit geval wordt er voor jouw veiligheid altijd gewerkt via een tussenpersoon, een zogenaamde surrogaat.  Daardoor kom je zelf niet in contact met het allergeen tot je er niet of nauwelijks meer op reageert.

WhatsApp chat